Slideshow

Studiecoaches

Fontys ICT

Fontys ICT

Studiecoaches

Studiecoaches

Sinds 2013 werkt Student+ samen met externe vrijwillige studiecoaches, die individuele coaching verzorgen aan studenten binnen Fontys ICT Eindhoven en Tilburg.

Van oorsprong is dit project gestart voor studenten met een extra begeleidingsbehoefte, met in het bijzonder studenten met autisme, ad(h)d, (faal-)angst of een combinatie daarvan. In de praktijk is echter gebleken, dat er veel meer studenten behoeften hadden aan indiviuele coaching, zowel tijdelijk als langdurig. Vanuit die gedachte heeft Student+ het project verder ontwikkeld en is zich gaan richten op alle studenten van Fontys ICT, die om verschillende redenen obstakels ervaren tijdens hun studie. Dit heeft tot een enorme groei geleid; we mogen daarbij ook met trots zeggen dat we inmiddels met veel vrijwillige studiecoaches werken! De vraag vanuit studenten naar een vrijwillige studiecoach blijft toenemen, vandaar dat we ieder studiejaar weer op zoek gaan naar geschikte vrijwilligers,  die ons zeer enthousiaste team willen komen versterken! Meld je aan via de onderstaande knop, voor een vrijblijvend gesprek. 

Ik heb interesse om studiecoach te worden


Studiecoaches aan het woord

Veelgestelde vragen

Wat zijn de taken van een vrijwillige studiecoach?
 • Het coachen en/of begeleiden van studenten die obstakels voor studiesucces ervaren, zowel eerstejaars als ouderejaars studenten, voltijd als deeltijdstudenten, in de Nederlandstalige of Engelstalige opleiding (coachen van anderstalige studenten is facultatief);

 • De coaching en/of begeleiding is gericht op het oplossen van knelpunten in de studie (zoals uitstelgedrag, het zoeken naar een passende stage, schrijfondersteuning etc.) en is niet studie-inhoudelijk;

 • Coaching bestaat uit het regelmatig voeren van gesprekken over bestaande studie-obstakels en het preventief onderkennen van toekomstige knelpunten. Deze gesprekken vinden plaats bij Fontys ICT in Eindhoven, Tilburg of online via Teams;

 • Verslaglegging per student aan de hand van een maandelijkse rapportage (hier is een format voor beschikbaar); 

 • Bijwonen van de basisopleiding studiecoach en de maandelijkse intervisiebijeenkomsten.

Wat wordt gevraagd van de vrijwilligers die graag als Studiecoach aan de slag willen?
 • Affiniteit met jongeren/studenten, bij voorkeur ook met autisme en ad(h)d;

 • Levenservaring;

 • HBO werk-/denkniveau;

 • Het coachen van minimaal 2 studenten met een extra begeleidingsbehoeften, met een tijdsinvestering van 30-60 minuten per gesprek per student, meestal wekelijks;

 • Gemiddeld 4 – 6 uur per week op vrijwillige basis (exclusief 4 uur per maand intervisie) beschikbaar zijn;

 • Een commitment voor tenminste één jaar willen aangaan.

Wat krijg ik er voor terug?
 • De mogelijkheid van betekenis te zijn voor studenten met een extra begeleidingsbehoeften, met name voor studenten met autisme en ad(h)d;

 • Inhoudelijke ondersteuning waaronder een basisopleiding, praktische tools, lezingen, workshops, feedback en een online bibliotheek;

 • Maandelijkse intervisie samen met (ervaren) collega studiecoaches;

 • Vrijwilligerscontract;

 • Reiskostenvergoeding;

 • Ondersteuning vanuit Student+, Fontys ICT.

Hoe verloopt de kennismakingprocedure als vrijwillige studiecoach?

Aan het begin van ieder nieuw studiejaar (september) starten er vrijwillige studiecoaches. Gedurende het hele studiejaar worden er nieuwe studiecoaches verworven. De kennismakingsgesprekken kunnen dus het gehele jaar plaatsvinden.

Als uit het kennismakingsgesprekken blijkt dat de kandidaat mogelijk geschikt is, wordt de kandidaat ingeschreven voor de basistraining. Deze basistraining bestaat uit twee hele dagen waarbij de kandidaten aan de slag gaan met thema’s die van belang zullen zijn bij het werk als vrijwillige studiecoach, zoals: autisme, ad(h)d, oplossingsgericht coachen, gesprekstechnieken, ons onderwijs en reflecteren. De basistraining wordt in de maand januari gehouden bij de Fontys in Eindhoven. Na deze 2 opleidingsdagen vindt er een individueel evaluatiegesprek plaats. Vanuit daar wordt samen met de kandidaat besproken of er een wederzijdse match is.

Hoe kan ik me aanmelden als vrijwillige studiecoach?

Interesse gewekt? Meld je aan via de volgende aanmeldknop!

Aanmelden studiecoach