Twan

Het coachen levert me een zinvolle tijd op, waarin ik studenten, voor wie studeren niet vanzelfsprekend is, kan ondersteunen. Soms door een steuntje in de rug te geven, dat echter nooit vakinhoudelijk is. Daar zitten ze niet op te wachten en bovendien kan ik dat niet leveren. Vaak vragen ze om te ondersteunen en  samen een planning te maken, die ook daadwerkelijk uit te voeren en bij te stellen als dat nodig is. Maar het kan ook zijn, dat iemand zijn of haar hele praktijkopdracht gedaan heeft, maar zijn of haar gedachten niet goed kan omzetten in een scriptie. Het komt daarnaast voor, dat de student me vraagt om mee naar het gesprek met de decaan te gaan. Zo’n gesprek is voor de student toch vaak spannend en als hij of zij dan denkt dat ik iets kan toevoegen, dan doe ik dat graag. Bovendien geniet ik hier ook van, want het betekent toch dat we samen een mooie band hebben opgebouwd. Uiteraard kunnen we door die informatie van de decaan ook weer samen verder vooruitkomen.


Bovendien geniet ik hier ook van, want het betekent toch, dat we samen een mooie band hebben opgebouwd.

De begeleiding vanuit Student+ ervaar ik als praktisch en motiverend. Ik heb het gevoel, dat niet alleen de studenten, waarvan het talent tijdelijk bedolven is onder de studiedruk, er echt bij horen, maar ik ook. Ze steunen me. Maar meer dan dat, ze houden de regie over het studeren en ondernemen achter de schermen actie als dat nodig is. Wat hieraan leerzaam is, is dat ik bij zo’n overleg ook vaak aanwezig mag zijn of mag meedenken. De intervisie-bijeenkomsten zijn erg afwisselend. Het onderwerp staat steeds dicht bij de praktijk. Vervolgens is er steeds tijd voor het onderling delen van ervaringen. Het mooie hiervan is, dat vaak je ogen geopend worden, waardoor je wat zekerder bent in contact met de student.


De intervisie-bijeenkomsten zijn erg afwisselend.

De basistraining bestond uit een aantal bijeenkomsten om kennis te maken met Fontys, medewerkers van Student+ en mede-coaches. Ik moest hier echt wennen, maar toch is zo’n introductie wel zinvol. Volgens mij krijgen de medewerkers van Student+ een vrij goed zicht op de nieuwe coach, waardoor ze later een goede match kunnen maken met een student. Overigens hielp het individuele kennismakingsgesprek en afrondingsgesprek hier ook bij. Deze heb ik als prettig ervaren.

Vergeleken met ander vrijwilligerswerk, valt me op, dat er bij Fontys een echt positief ontwikkelingsklimaat is. Er wordt samengewerkt om het beste in iemand naar boven te krijgen.